U bent hier

Veelgestelde vragen

Procedure

Vrijstellingen vraag je digitaal aan ofwel vóór de aanvang van de lerarenopleiding ofwel in het begin van je opleiding. Per module kan je eenmalig een vrijstellingsaanvraag indienen. Vrijstellingen kunnen uiteraard niet aangevraagd worden terwijl je de betreffende module(s) volgt. De dossiers worden steeds behandeld met de bedoeling deze toe te kennen tegen het daaropvolgend  semester. Alle aanvragen (en toekenningen) dienen uiterlijk te gebeuren vóór de aanvang van de module ‘Didactische Competentie Stage’ (DCS) en vóór het laatste semester van je opleiding. Vrijstellingen kunnen dus nooit aangevraagd en toegekend worden in het semester dat je afstudeert.

De deadline voor het indienen van je aanvraag en het doorsturen van je bewijskracht via de site http://www.slovrijstellingen.be  is voor het eerste semester 15 oktober en voor het tweede semester 15 maart. Studenten van het eenjarige traject moeten alle vrijstellingen eenmalig aanvragen en doorsturen vóór  1 september. Vrijstellingen voor het eenjarig traject kan je dus maar één keer aanvragen bij het begin van je opleiding.

 

Categorie:

Om vrijstellingen aan te vragen dien je de procedure te doorlopen, zie handleiding vrijstellingsprocedure op de website www.cvovivo.be/slo - menu vrijstellingen of op de home-page van deze website. Het resultaat kan dan zijn dat je (g)een volledige en/of gedeeltelijke vrijstelling bekomt voor die modules. Je dient zeker een vrijstellingsdossier aan te leggen evenals voor EVC de leidraden voor het vrijstellingenassessment van die diverse modules in te vullen. In de procedure staat voor zowel EVK als voor EVC beschreven wat de criteria zijn om een vrijstelling te bekomen. Mocht je nog met vragen zitten, dan kan je een infomoment volgen (data zie website).

Categorie:

Je vindt op SMS niets over vrijstellingen, omdat ‘nieuwe’ cursisten geen account hebben voor SMS, vandaar de procedure via de website (= voor iedereen toegankelijk).

Categorie:

Een overzicht van diploma's die in aanmerking komen voor een vrijstelling op basis van EVK vind je in bijlage 1 bij de handleiding (zie p. 14). De diplomalijst vind je ook terug op de website van VIVO.

Categorie:

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we graag naar de handleiding Vrijstellingsprocedure, daar vind je heel gedetailleerd beschreven welke stappen er moeten gezet worden. Op de website http://www.cvovivo.be/ vind je ook de data voor de infomoment(en) omtrent ‘vrijstellingen SLO’.

Categorie:

Een vrijstelling aanvragen betekent dat jij (de cursist/student) een vergelijking maakt tussen de competenties die nagestreefd worden in de SLO en de competenties die jij denkt te bezitten. De competenties die in de SLO nagestreefd worden, kan je uitgebreid nalezen in het opleidingsprogramma SLO (zie ook website SLO).
Wij gaan daarbij heel bewust de verantwoordelijkheid voor het aanvragen bij de cursist leggen … en het is dan ook de bedoeling dat jij in je vrijstellingsdossier op deze website de nodige bewijskracht verzamelt.
Op basis van de inhoud van het vrijstellingsdossier wordt dan beslist of een competentiegericht interview/gesprek wenselijk is.
We kunnen dus niet zomaar op basis van een reeds behaald diploma meedelen of je al of niet in aanmerking komt voor (bepaalde) vrijstellingen.

Categorie:

Het verlenen van de vrijstelling (door de assessor) zal gebeuren op basis van de competenties/doelstellingen (die centraal staan binnen een bepaalde module), niet op basis van de opdrachtinhoud/leerinhouden… Voor de competenties verwijzen wij dan graag naar het opleidingsprogramma.
Belangrijk is ook om in de vrijstellingsprocedure het verschil na te lezen tussen een EVC en een EVK als invalshoek om de vrijstellingen aan te vragen.

Categorie:

Een vrijstellingsdossier met ‘ontbrekende' documenten is niet ontvankelijk. De vrijstellingsaanvraag zal niet behandeld worden.

Categorie:

Neen. De procedure verloopt volledig digitaal via deze website… De betreffende documenten doormailen naar de lectoren heeft dus geen zin! Deze ‘bewijskracht’ zal als ‘ongeldig’ beschouwd worden (tenzij de assessoren expliciet aanvullingen vragen).

Categorie:

Het verwerken van de vele vrijstellingsaanvragen vraagt wel de nodige tijd… alle assessoren nemen de bewijskracht van de verschillende vrijstellingsdossiers grondig door en beslissen of ze een bijkomend gesprek onder de vorm van een competentiegericht interview/ bijkomende toetsing wenselijk achten. Die gesprekken worden georganiseerd tussen 20 oktober en 1 december / 20 maart en 1 mei. Begin december/mei komen we met alle assessoren samen om af te stemmen en/of bij twijfel of moeilijkheden te overleggen over de eindbeslissing(en). Na 15 december / 15 mei worden de beslissingen gecommuniceerd naar de cursisten.

Categorie:

Op basis van de inhoud van het vrijstellingsdossier wordt beslist of een bijkomend gesprek onder de vorm van een competentiegericht interview / bijkomende toetsing wenselijk is. Indien het dossier getuigt van minimale/onvoldoende uitwerking (zie criteria ontvankelijkheid), dan is er geen verdere opvolging en worden de vrijstellingen niet toegekend

Categorie:

Het kan zijn dat de assessoren op basis van EVC- en/of EVK-bewijskracht in je vrijstellingsdossier voldoende informatie hebben om een beslissing te nemen en dat je niet uitgenodigd wordt voor een gesprek. Is je dossier getuigt van minimale/onvoldoende uitwerking, dan is er geen verdere opvolging (ook geen gesprek) en worden de vrijstellingen niet toegekend.

 

Categorie:

Tussentijds worden geen (deel)resultaten meegedeeld aan de cursisten/studenten, met uitzondering van de praktijk voor LEV (EHBO). Na 15 december/mei krijg je via de assessoren op basis van een gemotiveerd verslag te horen of een vrijstelling geheel of gedeeltelijk wordt toegekend.

Categorie:

Sedert het 2de semester van 2012-2013 verloopt de procedure volledig digitaal … we werken dus niet meer met papieren vrijstellingsdossiers. Dit heeft als gevolg dat je (per module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt) de documenten toch digitaal zult moeten opladen via deze website en dit voor 15 oktober/15 maart (1 september voor de studenten éénjarig traject). Op die manier komt de ‘bewijskracht’ bij de betreffende assessoren terecht. Indien de aanvraag niet via deze procedure verloopt, zal de vrijstellingsaanvraag niet behandeld worden.

Categorie:

Informatie toevoegen aan je vrijstellingendossier dat je al eerder aanmaakte, kan via 'Mijn inhoud'. Via de knop 'inhoud toevoegen' krijg je een overzicht van de onbewerkte items die je eventueel nog kan aanvullen.

Categorie:

Je kan inderdaad (momenteel) niet aangeven wanneer je vrijstellingendossier definitief is: wij beschouwen de dossiers als definitief, wanneer de deadline voor indienen (= 15/10 of 15/03) verstreken is. Tot 15/10  of 15/03 geven wij de aanvragers de kans om hun dossier op te laden/aan te passen. Voor de studenten van het eenjarig traject is die deadline 1/09. De assessoren nemen pas na het verlopen van de deadline de vrijstellingen door.

Categorie:

Website

Meld je aan op http://www.slovrijstellingen.be  en klik op Mijn account. Klik nu op bewerken en pas je gegevens aan.

Categorie:

Na registratie heb je een bevestigingsmail ontvangen. Zolang je de link in deze mail niet aanklikt zal je geen vrijstellingsaanvraag kunnen aanmaken.

Categorie:

Je hebt je account nog niet bevestigd aan de hand van de verificatie e-mail.

Categorie:

Meld je aan op http://www.slovrijstellingen.be en klik op Mijn account. Klik nu op bewerken en klik vervolgens op validatie e-mail opnieuw versturen om de validatie e-mail opnieuw te versturen.

Categorie:

Je probeert inhoud toe te voegen die je eerder al aangemaakt hebt. Pas deze inhoud aan via "Mijn inhoud".

Categorie: