U bent hier

Procedure

Kan ik geen papieren vrijstellingsdossier indienen?

Sedert het 2de semester van 2012-2013 verloopt de procedure volledig digitaal … we werken dus niet meer met papieren vrijstellingsdossiers. Dit heeft als gevolg dat je (per module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt) de documenten toch digitaal zult moeten opladen via deze website en dit voor 15 oktober/15 maart (1 september voor de studenten éénjarig traject). Op die manier komt de ‘bewijskracht’ bij de betreffende assessoren terecht. Indien de aanvraag niet via deze procedure verloopt, zal de vrijstellingsaanvraag niet behandeld worden.

Waarmee wordt rekening gehouden bij het toekennen van vrijstellingen en wie beslist?

Het verlenen van de vrijstelling (door de assessor) zal gebeuren op basis van de competenties/doelstellingen (die centraal staan binnen een bepaalde module), niet op basis van de opdrachtinhoud/leerinhouden… Voor de competenties verwijzen wij dan graag naar het opleidingsprogramma.
Belangrijk is ook om in de vrijstellingsprocedure het verschil na te lezen tussen een EVC en een EVK als invalshoek om de vrijstellingen aan te vragen.

Wie/ wat bepaalt of ik in aanmerking kom voor een vrijstelling?

Een vrijstelling aanvragen betekent dat jij (de cursist/student) een vergelijking maakt tussen de competenties die nagestreefd worden in de SLO en de competenties die jij denkt te bezitten. De competenties die in de SLO nagestreefd worden, kan je uitgebreid nalezen in het opleidingsprogramma SLO (zie ook website SLO).
Wij gaan daarbij heel bewust de verantwoordelijkheid voor het aanvragen bij de cursist leggen … en het is dan ook de bedoeling dat jij in je vrijstellingsdossier op deze website de nodige bewijskracht verzamelt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Procedure