U bent hier

Wie/ wat bepaalt of ik in aanmerking kom voor een vrijstelling?

Een vrijstelling aanvragen betekent dat jij (de cursist/student) een vergelijking maakt tussen de competenties die nagestreefd worden in de SLO en de competenties die jij denkt te bezitten. De competenties die in de SLO nagestreefd worden, kan je uitgebreid nalezen in het opleidingsprogramma SLO (zie ook website SLO).
Wij gaan daarbij heel bewust de verantwoordelijkheid voor het aanvragen bij de cursist leggen … en het is dan ook de bedoeling dat jij in je vrijstellingsdossier op deze website de nodige bewijskracht verzamelt.
Op basis van de inhoud van het vrijstellingsdossier wordt dan beslist of een competentiegericht interview/gesprek wenselijk is.
We kunnen dus niet zomaar op basis van een reeds behaald diploma meedelen of je al of niet in aanmerking komt voor (bepaalde) vrijstellingen.

Categorie: